Kedvezményezett neve: FUTIZO Kft.

 

A projekt címe: FUTIZO Kft. komplex telephelyfejlesztése

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.05.31.

Projekt azonosító száma: GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-00788

A szerződött támogatás összege: 154 713 394 Ft, vissza nem térítendő támogatás.

 

A támogatás mértéke (%-ban): 70 %

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS keretében új eszközök beszerzésre kerül sor. Az 1 db VOLVO L120 H típusú homlokrakodó és az 1 db Leica iCON 3D Dual GNSS kotró-gépvezérlés használata lehetővé teszi az építési beruházások előkészítéséhez szükséges földmunkák elvégzésének automatizálását, illetve a munkák különböző fázisának nyomon követését és optimalizálását, a tervezéstől a megvalósulásig. A beruházásokat sokkal gyorsabban és pontosabban tudjuk befejezni és a vezérlőrendszer használatával a termelékenységünket tudjuk növelni tudjuk. A beszerzésre kerülő 5 db személyemelő további piacot jelent számunkra, növeli a versenyképességünket, bővíti kapacitásainkat. A 2 db GENIE 2646 DC E-drive típusú önjáró, ollós személyemelőt beltéri helyeken használhatjuk, mivel nem rongálja a padozatot és nem termelődik kipufogógáz. A 2 db GENIE 3390RT OR típusú önjáró, ollós személyemelő a kültéri feladatvégzést segíti (pl. építési, szerelési munkák végzése, magasra történő anyagmozgatás stb.). Az 1 db JLG X15J/X500AJ karos személyemelő azon építményeken végzett munkákat segíti, amely során az építmény vagy bármely tereptárgy fölé hajolva kell munkát végeznünk. Az építési tevékenység komplex fejlesztése eredményeként kiváltjuk a kevésbé költség- és időhatékony gépbérletet, kiesik a bérelt gépek szállítási ideje és költsége, továbbá új piacokat is nyit számunkra. Az építési tevékenységünk fejlesztéséhez kapcsolódó INGATLANBERUHÁZÁS keretében az 5720 Sarkad, Szalontai u. 42. sz. alatti telephelyünk fejlesztését kívánjuk megvalósítani. Az ingatlanberuházás során ingatlanátalakítást hajtunk végre, amelynek eredményeként raktárak és iroda kialakítására kerül sor. Továbbá infrastruktúra fejlesztés keretében az ingatlan hátsó udvarrészén kerítést építünk a pályázatból beszerzésre kerülő építőipari gépek megfelelő tárolása érdekében, ill. a pályázaton kívül saját forrásból gondoskodunk az udvarrész sármentesítéséről. A környezeti terhelés csökkentését MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁST HASZNOSÍTÓ TECHNOLÓGIÁK alkalmazásával érjük el, amely során napelemes rendszer kiépítéséről gondoskodunk. A TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁS igénybevétele során az   üzleti   növekedési   pálya   lekövetéséhez   szükséges      stratégiai   és   üzleti   tervezés gyakorlatának felülvizsgálatát végezzük el 100 órában. A projekt keretében élünk a KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁS igénybevételének lehetőségével, amely során a fejlesztendő tevékenységi körben résztvevő 5 fő vezető (művezető és építésvezető) számára hatékony időgazdálkodás és hatékony feladat delegálás témakörben kívánunk 16 órás képzést tartani felnőttképzési akkreditációval rendelkező képző bevonásával a kialakításra kerülő sarkadi irodában.